ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Electra Sightseeing

• Αίθουσα συνεδριάσεων για 200 άτομα
• Μεγάλη οθόνη
• Projector
• Video
• Πρόσβαση στο Internet
• Fax
• Υπολογιστές
• Φωτοτυπικό μηχάνημα
• WI-FI πρόσβαση
• Υπηρεσία CourierΕυρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη,

Ψηφιακή Ελλάδα - Όλα είναι δυνατά | Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης