ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  • Συνεδριακός χώρος 200 ατόμων
  • Μεγάλη οθόνη
  • Προτζέκτορας
  • Video
  • Internet
  • Fax
  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • Φωτοτυπικό μηχάνημα
  • Ασύρματο Internet
  • Υπηρεσία Courier
Electra Hotels Services


Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη,

Ψηφιακή Ελλάδα - Όλα είναι δυνατά | Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης