ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts ιδρύθηκε το 1964 και απο τότε κατέγραψε μία μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στο τουριστικό χώρο της Ελλάδος. Το πρώτο ξενοδοχείο της εταιρείας που λειτύργησε το 1965 ήταν το ELECTRA στην οδό Ερμού, Μετά την επιτυχία του αρχικού εγχειρήματος τα Electra επέκτάθηκαν με την ανάλειψη της διαχείρισης και διεύθυνσης του ξενοδοχείου Creta Beach & Bungalows στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι επενδύσεις συνεχίστηκαν με τη δημιουργία το 1972 του ELECTRA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ενώ το 1973 ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ELECTRA PALACE στην ΑΘΗΝΑ στην περιοχή της Πλάκας. Τέλος το 1975 τελείωσε η κατασκευή του ELECTRA PALACE στη ΡΟΔΟ.

Στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει να προσφέρει το αίσθημα της παραδοσιακής Ελληνικής φιλοξενίας που παρέχει εδώ και χρόνια στους πελάτες της και παράλληλα να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία και το εξειδικευμένο προσωπικό, αποσκοπώντας έτσι στην πλήρη ικανοποήση των απαιτήσεων των πελατών.Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη,

Ψηφιακή Ελλάδα - Όλα είναι δυνατά | Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης