Εκδηλώσεις στη Αθήνα
 • Χώροι συναντήσεων με φυσικό φωτισμό
 • Χώροι εκδηλώσεων διαφόρων μεγεθών, που μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε είδους εκδήλωση
 • Σύγχρονες επαγγελματικές και γραμματειακές υπηρεσίες
 • Κεντρική τοποθεσία, εύκολα προσβάσιμη με ιδιωτικά και δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Εκδηλώσεις στη Αθήνα
 • Χώροι συναντήσεων με φυσικό φωτισμό
 • Χώροι εκδηλώσεων διαφόρων μεγεθών, που μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε είδους εκδήλωση
 • Σύγχρονες επαγγελματικές και γραμματειακές υπηρεσίες
 • Κεντρική τοποθεσία, εύκολα προσβάσιμη με ιδιωτικά και δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Εκδηλώσεις στη Αθήνα
 • Χώροι συναντήσεων με φυσικό φωτισμό
 • Σύγχρονες επαγγελματικές και γραμματειακές υπηρεσίες
 • Κεντρική τοποθεσία, εύκολα προσβάσιμη με ιδιωτικά και δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη
 • Χώροι συναντήσεων με φυσικό φωτισμό και πανέμορφη θέα στην πλατεία Αριστοτέλους
 • Χώροι εκδηλώσεων διαφόρων μεγεθών, που μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε είδους εκδήλωση.
 • Σύγχρονες επαγγελματικές και γραμματειακές υπηρεσίες
 • Κεντρική τοποθεσία, εύκολα προσβάσιμη με ιδιωτικά και δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς