Σερβιτόρος Α’

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής Ξενοδοχειακών/Τουριστικών Επαγγελμάτων
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 *
 • Γνώση σερβιρίσματος οίνου, αποσταγμάτων και καφέ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν
 • Γνώση και χρήση HIT POS/PDA
 • Ικανότητα οργάνωσης χρόνου
 • Υπευθυνότητα, ομαδικότητα και συνέπεια

Παροχές:

 • Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικές Παροχές
Not sure what to choose?
A member of our team is always there for you to help you find the available options
Call us (+30) 26714 40900
Email
Facebook chat