Συντηρητής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώσεις γενικότερης συντήρησης
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση ή εμπειρία από εργοτάξιο
 • Θα θεωρηθεί προσόν πτυχίο ηλεκτρολόγου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια

Περιγραφή θέσης:

 • Διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων και βελτιώσεων
 • Μέριμνα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν σε όλα τα μηχανήματα του ξενοδοχείου
 • Καθημερινός έλεγχος όλων των χώρων του ξενοδοχείου
 • Αποκατάσταση βλαβών
 • Διατήρηση και συμπλήρωση των αρχείων συντήρησης (I. – Maint)
 • Γνώση συντήρησης κολυμβητικών δεξαμενών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Παροχές:

 • Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
 • Εταιρικές Παροχές
Δεν ξέρετε τί να διαλέξετε;
Ένα μέλος της ομάδας μας είναι πάντα διαθέσιμο για να σας βοηθήσει με τις διαθέσιμες επιλογές
Καλέστε μας (+30) 26714 40900
Email
Συνομιλία στο Facebook