Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο σχολής Ξενοδοχειακών/ Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελλάδος ή εξωτερικού
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5* η 4*
 • Άριστη Γνώση Opera
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και μιας δεύτερης Ευρωπαϊκής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικότητα στην εργασία
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Νυχτερινή βάρδια υποδοχής (τουλάχιστον 16 ημέρες το μήνα)

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία μας προσφέρει :

 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
 • Εταιρικές Παροχές
Not sure what to choose?
A member of our team is always there for you to help you find the available options
Call us (+30) 210 337 0000
Email
Facebook chat
Trip Advisor badge