Συντηρητής – Ηλεκτρολόγος

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφούς κλάδου ή
 • Αδειούχος Ηλεκτροτεχνίτης Γ’ κατηγορίας ή Άδεια πρακτικού μηχανικού
 • Τεχνικές – ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές γνώσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ και επικοινωνίας μέσω e-mail
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου θα θεωρηθεί προσόν
 • Ομαδικότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα
 • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας

Kαθήκοντα θέσης:

 • Προληπτικός καθημερινός έλεγχος όλων των χώρων του ξενοδοχείου
 • Επιδιόρθωση βλαβών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και συνεχούς εκπαίδευσης
 • Εργασία σε ένα δυναμικό, και ομαδικό περιβάλλον εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών επιχειρηματικής φιλοξενίας.
Not sure what to choose?
A member of our team is always there for you to help you find the available options
Call us (+30) 210 337 0000
Email
Facebook chat
Trip Advisor badge