Sürdürülebilir Büyüme, gelecek nesilleri gerekli kaynaklardan mahrum etmeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan sürekli bir uyum yoludur.

Burada, Electra Hotels & Resorts'ta, bu şöyle yorumlanır:

İnsanlardan insanlara.

Etik ilkeler ve kurumsal yaklaşım meselesidir: kar maksimizasyonu bir işletmenin tek amacı olamaz.

Sağlıklı bir kurum kültürü, insan kaynaklarının refahına, sosyal yapıların güçlendirilmesine ve doğal çevrenin korunmasına yansır.

Electra Hotels & Resorts, insan  merkezli fonksiyona ve Sürdürülebilir Büyüme'nin temel ilkesine sadakatle bağlı kalmaktadır: her çiçekli meyve; ortaklık, topluluk ve çevre için hayati öneme sahip bir tohum olarak geri döner.

Electra Hotels & Resorts için Sürdürülebilir Büyüme, tümüyle çiçekli üç dalı ile köklü bir ağaç olarak sembolize edilir.