Σερβιτόρος Α’ & Β’

Απαραίτητα Προσόντα :

  • Πτυχίο σχολής Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Επαγγελμάτων
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια (service B) και 3 – 5 χρόνια (service Α) εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5 *
  • Γνώση σερβιρίσματος οίνου, αποσταγμάτων και καφέ
  • Γνώση και χρήση MICROS POS/PDA
  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, οργάνωση και συνέπεια
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και σεμιναρίων στο αντικείμενο θα θεωρηθούν προσόν

Η Εταιρεία προσφέρει:

  • Eκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
  • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
  • Εταιρικές Παροχές
Not sure what to choose?
A member of our team is always there for you to help you find the available options
Call us (+30) 210 337 0000
Email
Facebook chat
Trip Advisor badge