Μάγειρας Β’

Απαραίτητα Προσόντα :

  • Πτυχίο σχολής Μαγειρικής τέχνης
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 * ή εστιατόρια
  • Ευχάριστη και ομαδική προσωπικότητα
  • Υπευθυνότητα, συνέπεια

Η Εταιρεία προσφέρει:

  • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
  • Εταιρικές Παροχές και Εκπτώσεις
  • Σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Not sure what to choose?
A member of our team is always there for you to help you find the available options
Call us (+30) 214 1006 200
Email
Facebook chat
Trip Advisor badge